Jafnréttisáætlun Heilsugæslunnar Höfða

Jafnréttisáætlun Júní 2024 – Júní 2027

Jafnréttisáætlun Heilsugæslunnar Höfða

Jafnréttisáætlun þessi gildir fyrir Heilsugæsluna Höfða sem sameiginlegan vinnustað, óháð starfsstöð, samanber 5. grein laga nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynja (jafnréttislög). Hún kveður á um markmið og aðgerðir til að tryggja starfsfólki Heilsugæslunnar Höfða þau réttindi sem kveðið er á um í jafnréttislögum. Stjórnendur eru ábyrgir fyrir því að ákvæðum jafnréttisáætlunarinnar sé framfylgt.

Það er stefna Heilsugæslunnar Höfða að viðhalda og stuðla að jafnri stöðu kynja hjá heilsugæslunni Höfða. Allt starfsfólk skuli njóta sömu tækifæra og sambærilegra réttinda og er kynbundin mismunun óheimil í hvaða formi sem hún birtist. Hjá stofnuninni á að ríkja launajafnrétti og skal jafnréttis gætt við ráðningar og tilfærslur í starfi. Þegar ráðið er í störf hjá Heilsugæslunni Höfða skulu jafnréttissjónarmið metin til jafns við önnur sjónarmið.

Litið er á endur- og símenntun sem mikilvægan þátt í að efla og viðhalda mannauði Heilsugæslunnar Höfða og þar skal gæta jafnréttis. Heilsugæslan Höfða ber virðingu fyrir skyldum starfsfólks gagnvart fjölskyldu og er mikilvægt að starfsfólki séu skapaðar aðstæður til að samræma vinnu og einkalíf.

Koma skal fram við allt starfsfólk af virðingu og kurteisi í öllum samskiptum. Einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni verður ekki undir neinum kringumstæðum umborin á vinnustaðnum. Heilsugæslan Höfða lítur meðvirkni starfsfólks í einelti og kynbundnu ofbeldi og áreitni alvarlegum augum og mótar starfsumhverfi vinnustaðarins með það að markmiði að fyrirbyggja að starfsfólk komist í þá aðstöðu.