Gjaldskrá

Velferðarráðuneytið hefur með “Reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu“, sem gekk í gildi 1. janúar 2021, ákveðið eftirfarandi greiðslur þeirra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

Gjaldskrá fyrir sjúkratryggða

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga á dagvinnutíma, kl. 8:00 – 16:00,
almennt gjald 500 kr.

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga utan dagvinnutíma,
almennt gjald 3.100 kr.

Vitjun læknis á dagvinnutíma, kl. 8:00 – 16:00,
almennt gjald 3.400 kr.

Vitjun læknis utan dagvinnutíma,
almennt gjald 4.500 kr.

Börn undir 18 ára aldri, börn með umönnunarkort, lífeyrisþegum og þeir sem koma vegna mæðraverndar greiða ekki.

Rannsóknir og greiningar

Rannsókn með beiðni til rannsóknarstofu,

  • almennt gjald 2.843 kr.
  • aldraðir og öryrkjar 1.895 kr.

Krabbameinsleit,

  • almennt gjald 500 kr.
  • aldraðir og öryrkjar 0 kr.

Önnur þjónusta
Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri, aldraðir og öryrkjar greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:
Þungunarpróf, 150 kr.
Streptokokkarannsóknir, 240 kr.
Lyfjaleit í þvagi, 850 kr.
CRP (C-reaktíft prótein), 1000 kr.
HbA1c (glýkósýlerað hemóglóbín), 2.400 kr.
Berklapróf (Mantoux), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Lykkja (T), 3.400 kr.
Hormónalykkja, kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Ofnæmispróf (prick húðpróf), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.400 kr.

Námskeið

Námskeið fyrir verðandi foreldra:
Námskeið um undirbúning fæðingar, 11.475 kr. fyrir báða foreldra/par
Fræðsla um brjóstagjöf, 6.422 kr. fyrir par, 3.264 kr. fyrir einstakling
Uppeldisnámskeið fyrir foreldra og færniþjálfunarnámskeið fyrir foreldra og börn:
Uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 11.158 kr. fyrir eitt foreldri og 13.791 kr. fyrir báða foreldra.
Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD, 12.527 kr. fyrir eitt foreldri og 16.632 kr. fyrir báða foreldra.
Snillingarnir – færniþjálfunarnámskeið fyrir 8–10 ára börn með ADHD, 11.475 kr.
Klókir krakkar – meðferðarnámskeið fyrir börn með kvíða og foreldra þeirra, 16.632 kr. fyrir barn og foreldri
Vinasmiðjan – færniþjálfunarnámskeið fyrir börn á einhverfurófi, 13.159 kr.

Gjaldskrá fyrir ósjúkratryggða

Komur
Fyrir komu á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 10.250 kr.
Fyrir komu á heilsugæslustöð vegna mæðra- og ungbarnaverndar, 10.250 kr.
Fyrir komu á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma,
þ.e. milli kl. 16:00 og 8:00 og á laugardögum og helgidögum, 15.170 kr.

Vitjanir
Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 21.730 kr.
Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma, 26.958 kr.
Fyrir vitjun annarra en lækna á heilsugæslustöð, 11.070 kr.

Önnur þjónusta
Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:
Þungunarpróf 861 kr.
Streptokokkarannsóknir 1.015 kr.
CRP (C-reaktíft prótein) 1.333 kr.
HbA 1c (glýkosýlerað hemóglóbín) 2.358 kr.
Lyfjaleit í þvagi 3.075 kr.
Lykkja (t) 8.405 kr.
Hormónalykkja sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Berklapróf – Mantoux (Tuberkulin) sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.333 kr.
Gjöld vegna krabbameinsleitar (legstroks og mynd af brjóstum) á heilsugæslustöð, greiðist til viðbótar við komugjald 4.818 kr.

Læknisvottorð

Vottorð vegna fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn, 0 kr.
Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris, 0 kr.
Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga, 0 kr.
Örorkuvottorð vegna slysatrygginga, 0 kr.
Vottorð um fjarvistir nemenda úr skólum, 642 kr.
Framhaldsvottorð vegna slysatrygginga, 684 kr.
Áverkavottorð vegna slysatrygginga, 1.474 kr.
Læknisvottorð vegna beiðni um þjálfun, 1.474 kr.
Læknisvottorð vegna öflunar hjálpartækja, 1.474 kr.
Læknisvottorð vegna lengingar fæðingarorlofs, 1.474 kr.
Læknisvottorð vegna hreyfihömlunar (uppbót v. reksturs bifreiðar), 1.474 kr.
Læknisvottorð vegna heimahjúkrunar, 1.474 kr.
Læknisvottorð vegna vistunar sjúklings erlendis, 1.474 kr.
Læknisvottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini, 1.474 kr.
Vottorð vegna sjúkranudds, 1.474 kr.
Læknisvottorð vegna sjúkradagpeninga, 1.474 kr.
Læknisvottorð vegna ferðakostnaðar innanlands, 1.474 kr.
Læknisvottorð vegna umsóknar um styrk og uppbót til kaupa á bifreið fyrir fatlaða, 1.474 kr.
Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.474 kr.
Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda, 2.105 kr.
Vottorð um heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða, 2.105 kr.
Vottorð um ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini, 2.105 kr.
Vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar, 2.105 kr.
Vottorð vegna dagmóðurstarfa, 2.105 kr.
Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, s.s. ferðarofs og til skattayfirvalda, 2.105 kr.
Vottorð vegna veitingar ökuleyfis, 2.105 kr.
Vottorð um heilsufar einstaklinga til félagsþjónustunnar og annarra stofnunar, 2.105
Vottorð um heilsufar kjörforeldra, stuðningsforeldra og fósturforeldra, 2.105
Vottorð vegna fóstureyðinga og ófrjósemisaðgerða, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.948 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.948 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð um heilsufar eða vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda, (meiraprófs) 5.895 kr.
Vottorð vegna byssuleyfis, 5.895 kr.
Vottorð vegna skóla og sumarbúða erlendis, 5.895 kr.
Vottorð til lögmanna og tryggingarfélaga vegna sjúkdóma eða slysa skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.948 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð til lögreglu og sýslumanna vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og dvalar eða starfa erlendis, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.948 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð vegna ættleiðinga, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.948 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.