Gjaldskrá

Heilbrigðisráðuneytið hefur með “Reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu“, sem gekk í gildi 1. janúar 2023, ákveðið eftirfarandi greiðslur þeirra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

Gjaldskrá fyrir sjúkratryggða

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga á dagvinnutíma, kl. 8:00 – 16:00,
almennt gjald 500 kr.

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga utan dagvinnutíma,
almennt gjald 3.100 kr.

Vitjun læknis á dagvinnutíma, kl. 8:00 – 16:00,
almennt gjald 3.400 kr.

Vitjun læknis utan dagvinnutíma,
almennt gjald 4.500 kr.

Börn undir 18 ára aldri, börn með umönnunarkort, lífeyrisþegum og þeir sem koma vegna mæðraverndar greiða ekki.

Rannsóknir og greiningar

Rannsókn með beiðni til rannsóknarstofu,

  • almennt gjald 3.223 kr.
  • aldraðir og öryrkjar 2.148 kr.

Krabbameinsleit,

  • almennt gjald 500 kr.
  • aldraðir og öryrkjar 0 kr.

Önnur þjónusta
Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri, aldraðir og öryrkjar greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:
Þungunarpróf, 800 kr.
Streptokokkarannsóknir, 250 kr.
Lyfjaleit í þvagi, 800 kr.
CRP (C-reaktíft prótein), 1050 kr.
HbA1c (glýkósýlerað hemóglóbín), 1.500 kr.
Berklapróf (Mantoux), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Lykkja (T), 3.500 kr.
Hormónalykkja, kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Ofnæmispróf (prick húðpróf), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.300 kr.
Leigugjald fyrir afnot af blóðþrýstingsmæli í 24 stundir, 6.236 kr.

Námskeið

Námskeið fyrir verðandi foreldra:
Námskeið um undirbúning fæðingar, 13.010 kr. fyrir báða foreldra/par
Fræðsla um brjóstagjöf, 7.281 kr. fyrir par, 3.701 kr. fyrir einstakling
Uppeldisnámskeið fyrir foreldra og færniþjálfunarnámskeið fyrir foreldra og börn:
Uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 12.650 kr. fyrir eitt foreldri og 15.636 kr. fyrir báða foreldra.
Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD, 14.202 kr. fyrir eitt foreldri og 18.857 kr. fyrir báða foreldra.
Snillingarnir – færniþjálfunarnámskeið fyrir 8–10 ára börn með ADHD, 13.010 kr.
Klókir krakkar – meðferðarnámskeið fyrir börn með kvíða og foreldra þeirra, 18.857 kr. fyrir barn og foreldri
Vinasmiðjan – færniþjálfunarnámskeið fyrir börn á einhverfurófi, 14.919 kr.

Gjaldskrá fyrir ósjúkratryggða

Komur
Fyrir komu á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 11.935 kr.
Fyrir komu á heilsugæslustöð vegna mæðra- og ungbarnaverndar, 11.935 kr.
Fyrir komu á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma,
þ.e. milli kl. 16:00 og 8:00 og á laugardögum og helgidögum, 17.664 kr.

Vitjanir
Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 25.302 kr.
Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma, 31.388 kr.
Fyrir vitjun annarra en lækna á heilsugæslustöð, 12.889 kr.

Önnur þjónusta
Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:
Þungunarpróf 800 kr.
Streptokokkarannsóknir 250 kr.
CRP (C-reaktíft prótein) 1.050 kr.
HbA 1c (glýkosýlerað hemóglóbín) 1.500 kr.
Lyfjaleit í þvagi 800 kr.
Lykkja (t) 3.500 kr.
Hormónalykkja sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Berklapróf – Mantoux (Tuberkulin) sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.300 kr.
Gjöld vegna krabbameinsleitar (legstroks og mynd af brjóstum) á heilsugæslustöð, greiðist til viðbótar við komugjald 11.935 kr.

Læknisvottorð

Vottorð vegna fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn, 0 kr.
Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris, 0 kr.
Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga, 0 kr.
Örorkuvottorð vegna slysatrygginga, 0 kr.
Vottorð um fjarvistir nemenda úr skólum, 2.158 kr.
Framhaldsvottorð vegna slysatrygginga, 775 kr.
Áverkavottorð vegna slysatrygginga, 1.671 kr.
Læknisvottorð vegna beiðni um þjálfun, 1.671 kr.
Læknisvottorð vegna öflunar hjálpartækja, 1.671 kr.
Læknisvottorð vegna lengingar fæðingarorlofs, 1.671 kr.
Læknisvottorð vegna hreyfihömlunar (uppbót v. reksturs bifreiðar), 1.671 kr.
Læknisvottorð vegna heimahjúkrunar, 1.671 kr.
Læknisvottorð vegna vistunar sjúklings erlendis, 1.671 kr.
Læknisvottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini, 1.671 kr.
Vottorð vegna sjúkranudds, 1.671 kr.
Læknisvottorð vegna sjúkradagpeninga, 1.671 kr.
Læknisvottorð vegna ferðakostnaðar innanlands, 1.671 kr.
Læknisvottorð vegna umsóknar um styrk og uppbót til kaupa á bifreið fyrir fatlaða, 1.671 kr.
Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.671 kr.
Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda, 2.158 kr.
Vottorð um heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða, 2.158 kr.
Vottorð um ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini, 2.158 kr.
Vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar, 2.158 kr.
Vottorð vegna dagmóðurstarfa, 2.158 kr.
Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, s.s. ferðarofs og til skattayfirvalda, 2.158 kr.
Vottorð vegna veitingar ökuleyfis, 2.158 kr.
Vottorð um heilsufar einstaklinga til félagsþjónustunnar og annarra stofnunar, 2.158
Vottorð um heilsufar kjörforeldra, stuðningsforeldra og fósturforeldra, 2.158
Vottorð vegna fóstureyðinga og ófrjósemisaðgerða, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 5.610 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 5.610 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð um heilsufar eða vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda, (meiraprófs) 6.683 kr.
Vottorð vegna byssuleyfis, 6.683 kr.
Vottorð vegna skóla og sumarbúða erlendis, 6.683 kr.
Vottorð til lögmanna og tryggingarfélaga vegna sjúkdóma eða slysa skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 5.072 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð til lögreglu og sýslumanna vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og dvalar eða starfa erlendis, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 5.072 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð vegna ættleiðinga, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 5.072 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.