Gjaldskrá

Velferðarráðuneytið hefur með “Reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu“, sem gekk í gildi 1. janúar 2020, ákveðið eftirfarandi greiðslur þeirra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

Gjaldskrá fyrir sjúkratryggða

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga á dagvinnutíma, kl. 8:00 – 16:00,

  • Á heilsugæslustöð sem viðkomandi er skráður á 700 kr.
  • Á heilsugæslustöð sem viðkomandi er ekki skráður á 1.200 kr.

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga utan dagvinnutíma,
almennt gjald 3.100 kr.

Vitjun læknis á dagvinnutíma, kl. 8:00 – 16:00,
almennt gjald 3.400 kr.

Vitjun læknis utan dagvinnutíma,
almennt gjald 4.500 kr.

Börn undir 18 ára aldri, börn með umönnunarkort, lífeyrisþegum og þeir sem koma vegna mæðraverndar greiða ekki.

Rannsóknir og greiningar

Rannsókn með beiðni til rannsóknarstofu,

  • almennt gjald 2.768 kr.
  • aldraðir og öryrkjar 1.845 kr.

Krabbameinsleit,

  • almennt gjald 4.818 kr.
  • aldraðir og öryrkjar 2.460 kr.

Önnur þjónusta
Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri, aldraðir og öryrkjar greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:
Þungunarpróf, 174 kr.
Streptokokkarannsóknir, 338 kr.
Lyfjaleit í þvagi, 871 kr.
CRP (C-reaktíft prótein), 1.230 kr.
HbA1c (glýkósýlerað hemóglóbín), 2.358 kr.
Berklapróf (Mantoux), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Lykkja (T), 3.383 kr.
Hormónalykkja, kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Ofnæmispróf (prick húðpróf), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.333 kr.

Námskeið

Námskeið fyrir verðandi foreldra:
Námskeið um undirbúning fæðingar, 11.173 kr. fyrir báða foreldra/par
Námskeið fyrir verðandi tvíburaforeldra, 11.173 kr. fyrir báða foreldra/par
Fræðsla um brjóstagjöf, 6.253 kr. fyrir par, 3.178 kr. fyrir einstakling
Heilsan mín – meðgangan: heilsunámskeið fyrir barnshafandi konur í yfirvigt. 0 kr.
Uppeldisnámskeið fyrir foreldra og færniþjálfunarnámskeið fyrir foreldra og börn:
Uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 10.865 kr. fyrir eitt foreldri og 13.428 kr. fyrir báða foreldra.
Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD, 12.198 kr. fyrir eitt foreldri og 16.195 kr. fyrir báða foreldra.
Snillingarnir – færniþjálfunarnámskeið fyrir 8–10 ára börn með ADHD, 11.173 kr.
Klókir krakkar – meðferðarnámskeið fyrir börn með kvíða og foreldra þeirra, 16.195 kr. fyrir barn og foreldri
Vinasmiðjan – færniþjálfunarnámskeið fyrir börn á einhverfurófi, 12.813 kr.

Gjaldskrá fyrir ósjúkratryggða

Komur
Fyrir komu á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 10.250 kr.
Fyrir komu á heilsugæslustöð vegna mæðra- og ungbarnaverndar, 10.250 kr.
Fyrir komu á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma,
þ.e. milli kl. 16:00 og 8:00 og á laugardögum og helgidögum, 15.170 kr.

Vitjanir
Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 21.730 kr.
Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma, 26.958 kr.
Fyrir vitjun annarra en lækna á heilsugæslustöð, 11.070 kr.

Önnur þjónusta
Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:
Þungunarpróf 861 kr.
Streptokokkarannsóknir 1.015 kr.
CRP (C-reaktíft prótein) 1.333 kr.
HbA 1c (glýkosýlerað hemóglóbín) 2.358 kr.
Lyfjaleit í þvagi 3.075 kr.
Lykkja (t) 8.405 kr.
Hormónalykkja sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Berklapróf – Mantoux (Tuberkulin) sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega                                                                            Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.333 kr.

Læknisvottorð

Vottorð vegna fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn, 0 kr.
Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris, 0 kr.
Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga, 0 kr.
Örorkuvottorð vegna slysatrygginga, 0 kr.
Vottorð um fjarvistir nemenda úr skólum, 625 kr.
Framhaldsvottorð vegna slysatrygginga, 666 kr.
Áverkavottorð vegna slysatrygginga, 1.435 kr.
Læknisvottorð vegna beiðni um þjálfun, 1.435 kr.
Læknisvottorð vegna öflunar hjálpartækja, 1.435 kr.
Læknisvottorð vegna lengingar fæðingarorlofs, 1.435 kr.
Læknisvottorð vegna hreyfihömlunar (uppbót v. reksturs bifreiðar), 1.435 kr.
Læknisvottorð vegna heimahjúkrunar, 1.435 kr.
Læknisvottorð vegna vistunar sjúklings erlendis, 1.435 kr.
Læknisvottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini, 1.435 kr.
Vottorð vegna sjúkranudds, 1.435 kr.
Læknisvottorð vegna sjúkradagpeninga, 1.435 kr.
Læknisvottorð vegna ferðakostnaðar innanlands, 1.435 kr.
Læknisvottorð vegna umsóknar um styrk og uppbót til kaupa á bifreið fyrir fatlaða, 1.435 kr.
Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.435 kr.
Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda, 2.050 kr.
Vottorð um heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða, 2.050 kr.
Vottorð um ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini, 2.050 kr.
Vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar, 2.050 kr.
Vottorð vegna dagmóðurstarfa, 2.050 kr.
Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, s.s. ferðarofs og til skattayfirvalda, 2.050 kr.
Vottorð vegna veitingar ökuleyfis, 2.050 kr.
Vottorð vegna fóstureyðinga og ófrjósemisaðgerða, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.818 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.818 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð um heilsufar eða vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda, 5.740 kr.
Vottorð vegna byssuleyfis, 5.740 kr.
Vottorð vegna skóla erlendis, 5.740 kr.
Vottorð til lögmanna og tryggingarfélaga vegna sjúkdóma eða slysa skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.818 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð til lögreglu og sýslumanna vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og dvalar eða starfa erlendis, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.818 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð vegna ættleiðinga, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.818 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.