Gjaldskrá

Heilbrigðisráðuneytið hefur með “Reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu“, sem gekk í gildi 1. janúar 2024, ákveðið eftirfarandi greiðslur þeirra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

Gjaldskrá fyrir sjúkratryggða

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga á dagvinnutíma, kl. 8:00 – 16:00,
almennt gjald 500 kr.

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga utan dagvinnutíma,
almennt gjald 3.100 kr.

Vitjun læknis á dagvinnutíma, kl. 8:00 – 16:00,
almennt gjald 3.400 kr.

Vitjun læknis utan dagvinnutíma,
almennt gjald 4.500 kr.

Börn undir 18 ára aldri, börn með umönnunarkort, lífeyrisþegum og þeir sem koma vegna mæðraverndar greiða ekki.

Rannsóknir og greiningar

Rannsókn með beiðni til rannsóknarstofu,

  • almennt gjald 3.503 kr.
  • aldraðir og öryrkjar 2.335 kr.

Krabbameinsleit,

  • almennt gjald 500 kr.
  • aldraðir og öryrkjar 0 kr.

Önnur þjónusta
Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri, aldraðir og öryrkjar greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:
Þungunarpróf, 870 kr.
Streptokokkarannsóknir, 272 kr.
Lyfjaleit í þvagi, 870 kr.
CRP (C-reaktíft prótein), 1.141 kr.
HbA1c (glýkósýlerað hemóglóbín), 1.631 kr.
Berklapróf (Mantoux), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Lykkja (T), 3.805 kr.
Hormónalykkja, kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Ofnæmispróf (prick húðpróf), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.413 kr.
Leigugjald fyrir afnot af blóðþrýstingsmæli í 24 stundir, 6.779 kr.

Námskeið

Fyrir námskeið á vegum heilsugæslustöðva
a. Heilsueflandi námskeið varðandi lífstíl og áhættuþætti heilsu, tengd sjúkdómum s.s. sykursýki, offitu og  geðheilbrigði og tengd ákveðnum æviskeiðum, s.s breytingaskeiði og öldrun. Skal greitt fyrir námskeið sem er eitt skipti samtals 5.000 kr., tvö til þrjú skipti samtals 10.000 kr., fjögur til sex skipti samtals 16.000 kr. og sjö til tíu skipti samtals 22.000 kr.

b. Námskeið vegna meðgönguverndar, fyrir foreldra og heilsuvernd barna er þátttakendum að kostnaðarlausu

Gjaldskrá fyrir ósjúkratryggða

Komur
Fyrir komu á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 12.973 kr.
Fyrir komu á heilsugæslustöð vegna mæðra- og ungbarnaverndar, 12.973 kr.
Fyrir komu á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma,
þ.e. milli kl. 16:00 og 8:00 og á laugardögum og helgidögum, 19.201 kr.

Vitjanir
Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 27.503 kr.
Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma, 34.119 kr.
Fyrir vitjun annarra en lækna á heilsugæslustöð, 14.010 kr.

Önnur þjónusta
Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:
Þungunarpróf 870 kr.
Streptokokkarannsóknir 272 kr.
CRP (C-reaktíft prótein) 1.141 kr.
HbA 1c (glýkosýlerað hemóglóbín) 1.631 kr.
Lyfjaleit í þvagi 870 kr.
Lykkja (t) 3.805 kr.
Hormónalykkja sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Berklapróf – Mantoux (Tuberkulin) sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.413 kr.
Gjöld vegna krabbameinsleitar (legstroks og mynd af brjóstum) á heilsugæslustöð, greiðist til viðbótar við komugjald 12.973 kr.

Læknisvottorð

Vottorð vegna fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn, 0 kr.
Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris, 0 kr.
Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga, 0 kr.
Örorkuvottorð vegna slysatrygginga, 0 kr.
Vottorð um fjarvistir nemenda úr skólum, 2.346 kr.
Framhaldsvottorð vegna slysatrygginga, 842 kr.
Áverkavottorð vegna slysatrygginga, 1.816 kr.
Læknisvottorð vegna beiðni um þjálfun, 1.816 kr.
Læknisvottorð vegna öflunar hjálpartækja, 1.816 kr.
Læknisvottorð vegna lengingar fæðingarorlofs, 1.816 kr.
Læknisvottorð vegna hreyfihömlunar (uppbót v. reksturs bifreiðar), 1.816 kr.
Læknisvottorð vegna heimahjúkrunar, 1.816 kr.
Læknisvottorð vegna vistunar sjúklings erlendis, 1.816 kr.
Læknisvottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini, 1.816 kr.
Vottorð vegna sjúkranudds, 1.816 kr.
Læknisvottorð vegna sjúkradagpeninga, 1.816 kr.
Læknisvottorð vegna ferðakostnaðar innanlands, 1.816 kr.
Læknisvottorð vegna umsóknar um styrk og uppbót til kaupa á bifreið fyrir fatlaða, 1.816 kr.
Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.816 kr.
Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda, 2.346 kr.
Vottorð um heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða, 2.346 kr.
Vottorð um ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini, 2.346 kr.
Vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar, 2.346 kr.
Vottorð vegna dagmóðurstarfa, 2.346 kr.
Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, s.s. ferðarofs og til skattayfirvalda, 2.346 kr.
Vottorð vegna veitingar ökuleyfis, 2.346 kr.
Vottorð um heilsufar einstaklinga til félagsþjónustunnar og annarra stofnunar, 2.346
Vottorð um heilsufar kjörforeldra, stuðningsforeldra og fósturforeldra, 2.346
Vottorð vegna fóstureyðinga og ófrjósemisaðgerða, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 6.098 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 6.098 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð um heilsufar eða vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda, (meiraprófs) 7.264 kr.
Vottorð vegna byssuleyfis, 7.264 kr.
Vottorð vegna skóla og sumarbúða erlendis, 7.264 kr.
Vottorð til lögmanna og tryggingarfélaga vegna sjúkdóma eða slysa skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 5.513 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð til lögreglu og sýslumanna vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og dvalar eða starfa erlendis, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 5.513 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð vegna ættleiðinga, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 5.513 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð um niðurstöðu úr Covid sýnatökum, 7.609
Vottorð um starfshæfni og fyrir staðfestingu á heilsufari til Virk, 2.174