Gjaldskrá

Velferðarráðuneytið hefur með “Reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu“, sem gekk í gildi 1. janúar 2022, ákveðið eftirfarandi greiðslur þeirra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

Gjaldskrá fyrir sjúkratryggða

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga á dagvinnutíma, kl. 8:00 – 16:00,
almennt gjald 500 kr.

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga utan dagvinnutíma,
almennt gjald 3.100 kr.

Vitjun læknis á dagvinnutíma, kl. 8:00 – 16:00,
almennt gjald 3.400 kr.

Vitjun læknis utan dagvinnutíma,
almennt gjald 4.500 kr.

Börn undir 18 ára aldri, börn með umönnunarkort, lífeyrisþegum og þeir sem koma vegna mæðraverndar greiða ekki.

Rannsóknir og greiningar

Rannsókn með beiðni til rannsóknarstofu,

  • almennt gjald 2.914 kr.
  • aldraðir og öryrkjar 1.942 kr.

Krabbameinsleit,

  • almennt gjald 500 kr.
  • aldraðir og öryrkjar 0 kr.

Önnur þjónusta
Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri, aldraðir og öryrkjar greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:
Þungunarpróf, 150 kr.
Streptokokkarannsóknir, 240 kr.
Lyfjaleit í þvagi, 850 kr.
CRP (C-reaktíft prótein), 1000 kr.
HbA1c (glýkósýlerað hemóglóbín), 2.400 kr.
Berklapróf (Mantoux), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Lykkja (T), 3.400 kr.
Hormónalykkja, kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Ofnæmispróf (prick húðpróf), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.400 kr.
Leigugjald fyrir afnot af blóðþrýstingsmæli í 24 stundir, 5.638 kr.

Námskeið

Námskeið fyrir verðandi foreldra:
Námskeið um undirbúning fæðingar, 11.762 kr. fyrir báða foreldra/par
Fræðsla um brjóstagjöf, 6.583 kr. fyrir par, 3.346 kr. fyrir einstakling
Uppeldisnámskeið fyrir foreldra og færniþjálfunarnámskeið fyrir foreldra og börn:
Uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 11.437 kr. fyrir eitt foreldri og 14.136 kr. fyrir báða foreldra.
Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD, 12.840 kr. fyrir eitt foreldri og 17.048 kr. fyrir báða foreldra.
Snillingarnir – færniþjálfunarnámskeið fyrir 8–10 ára börn með ADHD, 11.762 kr.
Klókir krakkar – meðferðarnámskeið fyrir börn með kvíða og foreldra þeirra, 17.048 kr. fyrir barn og foreldri
Vinasmiðjan – færniþjálfunarnámskeið fyrir börn á einhverfurófi, 13.488 kr.

Gjaldskrá fyrir ósjúkratryggða

Komur
Fyrir komu á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 10.790 kr.
Fyrir komu á heilsugæslustöð vegna mæðra- og ungbarnaverndar, 10.790 kr.
Fyrir komu á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma,
þ.e. milli kl. 16:00 og 8:00 og á laugardögum og helgidögum, 15.970 kr.

Vitjanir
Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 22.875 kr.
Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma, 28.377 kr.
Fyrir vitjun annarra en lækna á heilsugæslustöð, 11.653 kr.

Önnur þjónusta
Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:
Þungunarpróf 150 kr.
Streptokokkarannsóknir 240 kr.
CRP (C-reaktíft prótein) 1.000 kr.
HbA 1c (glýkosýlerað hemóglóbín) 2.400 kr.
Lyfjaleit í þvagi 850 kr.
Lykkja (t) 3.400 kr.
Hormónalykkja sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Berklapróf – Mantoux (Tuberkulin) sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.400 kr.
Gjöld vegna krabbameinsleitar (legstroks og mynd af brjóstum) á heilsugæslustöð, greiðist til viðbótar við komugjald 4.948 kr.

Læknisvottorð

Vottorð vegna fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn, 0 kr.
Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris, 0 kr.
Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga, 0 kr.
Örorkuvottorð vegna slysatrygginga, 0 kr.
Vottorð um fjarvistir nemenda úr skólum, 658 kr.
Framhaldsvottorð vegna slysatrygginga, 701 kr.
Áverkavottorð vegna slysatrygginga, 1.511 kr.
Læknisvottorð vegna beiðni um þjálfun, 1.511 kr.
Læknisvottorð vegna öflunar hjálpartækja, 1.511 kr.
Læknisvottorð vegna lengingar fæðingarorlofs, 1.511 kr.
Læknisvottorð vegna hreyfihömlunar (uppbót v. reksturs bifreiðar), 1.511 kr.
Læknisvottorð vegna heimahjúkrunar, 1.511 kr.
Læknisvottorð vegna vistunar sjúklings erlendis, 1.511 kr.
Læknisvottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini, 1.511 kr.
Vottorð vegna sjúkranudds, 1.511 kr.
Læknisvottorð vegna sjúkradagpeninga, 1.511 kr.
Læknisvottorð vegna ferðakostnaðar innanlands, 1.511 kr.
Læknisvottorð vegna umsóknar um styrk og uppbót til kaupa á bifreið fyrir fatlaða, 1.511 kr.
Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.511 kr.
Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda, 2.158 kr.
Vottorð um heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða, 2.158 kr.
Vottorð um ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini, 2.158 kr.
Vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar, 2.158 kr.
Vottorð vegna dagmóðurstarfa, 2.158 kr.
Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, s.s. ferðarofs og til skattayfirvalda, 2.158 kr.
Vottorð vegna veitingar ökuleyfis, 2.158 kr.
Vottorð um heilsufar einstaklinga til félagsþjónustunnar og annarra stofnunar, 2.158
Vottorð um heilsufar kjörforeldra, stuðningsforeldra og fósturforeldra, 2.158
Vottorð vegna fóstureyðinga og ófrjósemisaðgerða, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 5.072 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 5.072 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð um heilsufar eða vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda, (meiraprófs) 6.042 kr.
Vottorð vegna byssuleyfis, 6.042 kr.
Vottorð vegna skóla og sumarbúða erlendis, 6.042 kr.
Vottorð til lögmanna og tryggingarfélaga vegna sjúkdóma eða slysa skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 5.072 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð til lögreglu og sýslumanna vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og dvalar eða starfa erlendis, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 5.072 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð vegna ættleiðinga, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 5.072 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.